Това е не просто мястото, където се приготвя храната, това е Мястото, където можете да разкриете Вашите фантазии и да превърнете ежедневието в изкуство , да покажете нежност и внимание към своите близки.

Южна промишлена зона,
сграда Salex
гр. Бургас

/

056 85 40 45
0885 203 554
0887 233 393

/

office@aspectdesign.bg