Спалнята е най-неприкосновената и лична част на дома, която осигурява уединение, интимност, спокойствие и тишина. За да постигнете успешно всичко това, трябва да се обградите с мебели , които абсолютно да отговарят на Вашите вътрешни усещания и възприятия.

Южна промишлена зона,
сграда Salex
гр. Бургас

/

056 85 40 45
0885 203 554
0887 233 393

/

office@aspectdesign.bg